• Vũ điệu của những đôi giày trượt – chương 9

  ——————————-    — -Lost- —   ————————————————- “Witch, Witch!” “Witch, nhích người tí đi. Tao nhìn chẳng được mày ơi.” Giờ Sử, kiểm tra. Nó đang hùng hồn, ngoáy tít cái bút cố làm cho xong câu cuối cùng để ra về, [...]

 • Vương phi 13 tuổi – Chương 75

  Chương 75: Lai giả bất thiện (7) Phía tay phải, Thái tử Hiên Viên Thừa ngồi đầu hàng, sau đó là Nhị hoàng tử, Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt. Tất cả các hoàng tử đều chưa vợ, duy chỉ [...]

 • Vương phi 13 tuổi – Chương 74

  Chương 74: Lai giả bất thiện (6) Đây là, chỉ có đối thủ ngang tầm, mới có thể được đối phương tôn trọng. Quay đầu, Độc Cô Dạ phóng ngựa đi, không hề quay lại. Hiên Viên Triệt cũng uống [...]

 • Vương phi 13 tuổi – Chương 73

  Chương 73: Lai giả bất thiện (5) Lưu Nguyệt thấy vậy nhướng mày, khó trách có thể cùng xưng hùng với Hiên Viên Triệt, quả nhiên là nhân trung cực phẩm, cho dù là nàng, cũng muốn tán thưởng một [...]

 • Vương phi 13 tuổi – Chương 72

  Chương 72: Lai giả bất thiện (4) Mười sáu con bạch mã không một sợi tạp màu mở đường, trên lưng ngựa, mười sáu đại hán bưu hãn, dáng người khôi ngô ngồi, một thân thiết giáp trụ, mặt lạnh [...]