Cập nhật, sưu tầm toàn bộ các chương đã xuất bản cũng như các chương mới nhất truyện “Bao nhiêu tiền cho 1 tình yêu”.

 

Chương 7
Chương 6
Chương 12 Chương 5
Chương 11 Chương 4
Chương 10 Chương 3
Chương 9 Chương 2
Chương 8 Chương 1

Truyện được sưu tầm từ forum.zing.vn !