Tên truyện: Lọ lem đường phố

Tác giả: BMW
Thế loại: tình cảm
Tình trạng: hoàn thành
Đánh giá truyện theo độ tuổi: biết đọc là có thể đọc
Cảnh báo về nội dung: không có
Giới thiệu nhân vật: đọc truyện rồi biết