Tên truyện: CÓ CHẠY ĐẰNG TRỜI
Tác giả: A Đào Đào
Văn án: Xinh đẹp cô gái vì đào thoát nhân phiến trong lòng bàn tay, không thể không cùng âm ngoan độc lạt xa lạ thiếu niên định ra cả đời không ly khai hắn ma quỷ khế ước. Âm ngoan thiếu niên chiếm được chính mình muốn cô gái, lại không biết nói như thế nào mới có thể làm cho cô gái toàn tâm toàn ý chỉ cùng hắn. Nguyên bản hắn chính là nhất người điên, sau lại vì nàng, hắn còn thành một cái ngốc tử. Tác giả viết BE vô năng, tuyệt đối HE kết cục….. Tác giả tiết tháo tam xem toái nhất , thiên lôi cuồn cuộn, nam chủ tam xem vặn vẹo! Hắc ám! Cẩu huyết! Thận nhập! Lầm nhập thỉnh điểm xoa, chớ phun, cảm ơn.