Tên truyện: Nếu ốc sên có tình yêu
Tác giả: Đinh Mặc

Nguồn: hotconvert.com

Văn án:

Trên đời tối tốt đẹp một loại cảm tình, chính là lưỡng tình tương duyệt, lòng có linh tê.

Mỗ Thiên, lệ đi đàm hoàn công làm, nam nhân chuyện vừa chuyển: “Đuổi theo ngươi lâu như vậy, có cái gì ý tưởng?”

Hứa Hủ kinh ngạc: “Ngươi ở truy ta?”

Nam nhân nhẫn nại điểm điếu thuốc, con ngươi đen nhanh nhìn chằm chằm nàng: “Mỗi ngày cùng ngươi thần luyện, thủ bắt tay giáo ngươi bắn, toàn bộ cảnh đội nhân gọi ngươi tẩu tử. . . Ngươi nghĩ rằng ta ở làm gì?”

Hứa Hủ trầm mặc một lát: “Nga. . . Không cần truy.”

Nam nhân trong lòng trầm xuống, ngữ khí Lãnh xuống dưới: “Có ý tứ gì?”

“Ta cũng thích ngươi, cho nên không cần truy.”

“. . .”

Nàng thích này nam nhân. Tuy rằng thoạt nhìn kiệt ngạo lại lời nói ác độc, trên thực tế gợi cảm lại các ông.

Nội dung nhãn: đô thị tình duyên cán bộ cao cấp đồng phục tình duyên vui mừng oan gia.