Tên truyện: Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

Tác giả: edunguyen.

Tình trạng: Đã hoàn thành.