Tên truyện: Nữ Hoàng Vampire (Gia tôc vampire)
Tác giả : Puki_wind95
Thể loại: tưởng tượng, kì bí, tình cảm
Độ tuổi : Ko giới hạn
Tình trạng: On going
Nhân vật: tự tìm hiểu