Mời các bạn nghe truyện kể – truyện ma của các tác Nguyễn Ngọc Ngạn với tựa để “Bóng ma bên cửa”.

 

1 Comment

  1. le van lieu says:

    HhgR

Leave a Comment